Υποτροφιες / Fellowships

Η απόφοιτη του Μάστερ, Μαργαρίτα Παπαευθυμίου, εξασφάλισε Marie Curie Early Stage Researcher Fellowship και εργάζεται από το Φεβρουάριο του 2015 στο Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)  (ICS-FORTH).
Master’s graduate, Margarita Papafetimiou, has secured the Marie Curie Early Stage Researcher Fellowship and has been working since February 2015 at the Institute of Computer Science (ICS) of the Institute of Technology and Research (FORTH).