Εκδηλωσεις / Events

Το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών διοργανώνει κάθε χρόνο εκδηλώσεις με θέματα συναφή με ηλεκτρονικά παιχνίδια και διαδραστικές τεχνολογίες στα πλαίσια στήριξης και ενημέρωσης των φοιτητών για το Μάστερ.
The Department of Multimedia and Graphic Arts organizes annually events related to computer games and interactive technologies to support and informa the students of the Master.

Πιο κάτω φαίνονται οι εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν μέχρι τώρα
Below are the events organized so far


 

Η UNITY Technologies σε συνεργασία με την Microsoft και το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσαν το Cyprus Game Day II: Conference and Game Jam στις 9-11 Σεπτεμβρίου 2017, στον αμφιθέατρο Τάσσος Παπαδόπουλος στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

UNITY Technologies, in collaboration with Microsoft and the Department of Multimedia and Graphic Arts of the Cyprus University of Technology, organized Cyprus Game Day II: Conference and Game Jam on September 9-11, 2017 at the Cyprus University of Technology.

Η εκδήλωση περιλάμβανε παρουσιάσεις από διακεκριμένους ομιλητές σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιγνιδιών, και διαγωνισμό ανάπτυξης ηλεκτρονικού παιγνιδιού. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν η ανάπτυξή παιγνιδιού υπολογιστή με θέμα την Ιαπωνία. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες είχαν στην διάθεση τους 48 ώρες για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το παιγνίδι τους, χρησιμοποιώντας την μηχανή παιγνιδιών UNITY3D (https://unity3d.com/) και την πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους  MICROSOFT AZURE (https://azure.microsoft.com). Η αξιολόγηση των παιγνιδιών που αναπτύχθηκαν έγινε από εξειδικευμένο προσωπικό της WARGAMING η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιγνιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

The event included presentations by distinguished speakers on issues related to the development of electronic games, and a game development competition. The theme of the competition  was the development of a computer game related to Japan.  Teams taking part in the competition had 48 hours to design and implement their game using the UNITY3D game engine (https://unity3d.com/)and the Microsoft AZURE cloud computing platform (https://azure.microsoft.com ). The evaluation of the games was carried out by developers working at  WARGAMING, one of the world's largest electronic gaming development company.


Στις 7 Μαρτίου 2017 διοργανώνεται ομιλία με θέμα "MSc Games: Success Stories Zenobia Diving Simulator".
On March 7, 2017 a talk on "MSc Games: Success Stories Zenobia Diving Simulator" is organized.

Ομιλήτρια θα είναι η Κάλια Αριστείδου, απόφοιτος του μεταπτυχιακού "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών".
The speaker will be Kalia Aristeidou, graduate of the postgraduate "Design and Development of Computer Games and Interactive Technologies".


 

Στις 26 Νοεμβρίου 2015 διοργανώθηκε μια ομιλία με θέμα "Behavioural and Perceptual Embodiment in Immersive Virtual Reality".
On November 26, 2015 a lecture was held on "Behavioral and Perceptual Embodiment in Immersive Virtual Reality".

Ομιλήτρια ήταν η Δόμνα Μπανάκου απο το EVENT Lab του University of Barcelona στην Ισπανία.
The speaker was Domna Banakou from the EVENT Lab at the University of Barcelona in Spain.


 

Στις 21 Νοεμβρίου 2014 διοργανώθηκε μια εκδήλωση με θέμα "IndustrySim Game: The new bridge between process industry and modern education"
On 21 November 2014 an event was held on "IndustrySim Game: The New Bridge between Process Industries and Modern Education"

Ομιλητής ήταν ο Tomas Rosin που είναι ο IndustrySim CEO & Partner απο την Φιλανδία.
The speaker was Tomas Rosin, who is IndustrySim CEO & Partner from Finland.


 

Στις 28 Νοεμβρίου 2013 διοργανώθηκε μια ομιλία με θέμα "Human-subject experiments in Virtual Reality and 3D User Interfaces".
On November 28, 2013 a lecture was held on Human-subject experiments in Virtual Reality and 3D User Interfaces.

Ομιλητής ήταν ο Associate Professor Carlos Andujar.
The speaker was Associate Professor Carlos Andujar.

 


 

Στις 7 Νοεμβρίου 2012 διοργανώθηκε μια ομιλία με θέμα "Παγκόσμια Ημέρα Ευχρηστίας: Παιχνίδια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τεχνολογίες Ψυχαγωγίας»".
On November 7, 2012 a lecture on "Global Usability Day: Computer Games and Entertainment Technologies" was organized.

Keynote ομιλητής ήταν ο  Professor Peter Comninos.
Keynote speaker was Professor Peter Comninos.