Διεθνεις Διακρισεις / International Distictions

Απόφοιτοι του Μάστερ έχουν πετύχει διεθνείς διακρίσεις.
Graduates of the Master have achieved international distinctions.

  • Plan Be – Διεθνής αναγνώριση παιχνιδιού / International game recognition
  • Βαλεντίνα Χρυσοστόμου – Εργοδότηση σε μεγάλη εταιρία δημιουργίας video games / Employment at a large video games company
  • Notice Me Detective – Διεθνής αναγνώριση παιχνιδιού / International game recognition
  • Scuba Dive Simulator: Zenobia  Διεθνής αναγνώριση παιχνιδιού / International game recognition

Η απόφοιτη του Μάστερ, Βαλεντίνα Χρυσοστόμου, δημιούργησε στα πλαίσια της μεταπτυχιακής της διατριβής ένα voice controlled παιχνίδι για υπολογιστές που ονομάζεται Plan Be.
Master’s Graduate, Valentina Chrysostomou, has created a voice controlled computer game called Plan Be as part of her postgraduate dissertation.

Είναι ένα παιχνίδι stealth, που εστιάζει στην αφήγηση μέσω του speech recognition, επιτρέποντας στον παίκτη να υπαγορεύσει τον διάλογο της ιστορίας.
It’s a stealth game that focuses on narrative speech recognition, allowing the player to dictate the dialogue of history.

Μετά το τέλος των σπουδών της, το ανέπτυξε περισσότερο και το παιχνίδι υπάρχει διαθέσιμο στο διαδίκτυο δωρεάν σε μια ιστοσελίδες με παιχνίδια, στην  οποία έχει χιλιάδες downloads και views.
After the end of her studies she developed it further and the game is available online for free on a games website, with thousands of downloads and views.

Δύο γνωστές σελίδες που κάνουν review indie games έγραψαν άρθρο για το παιχνίδι αυτό:
Two well-known websites that review indie games wrote an article about this game:

Destructoid

IndieGames.com

Η Βαλεντίνα έχει γράψει επίσης ένα blog στην γνωστή ιστοσελίδα που ασχολείται με game design Gamasutra, για την χρήση του “Speech Recognition and Storytelling in Plan Be”.
Valentina has also written a blog on the well-known website that deals with game design Gamasutra, about the use of “Speech Recognition and Storytelling in Plan Be”.

Για να παίξει κάποιος το παιχνίδι θα πρέπει να κάνει χρήση μικροφώνου στον υπολογιστή του.
In order to play the game, the player must use a microphone on his / her computer.

http://gamejolt.com/games/plan-be/86295


Η απόφοιτη του Μάστερ Βαλεντίνα Χρυσοστόμου, κατάφερε και εργοδοτήθηκε σε μια απο τις μεγαλύτερες και γνωστότερες εταιρίες δημιουργίας Video Games στον κόσμο, την Rockstar Games, στο παράρτημα της εταιρίας, Rockstar North, στο Εδινβούργο στην Σκωτία. Αυτήν την στιγμή έχει την θέση του Open World Designer στην εταιρία.
Master’s graduate, Valentina Chrysostomou, has managed to be employed in one of the largest and best-known video game companies in the world,Rockstar Games, in the company’s annex, Rockstar North, in Edinburgh in Scotland. She is currently in position of Open World Designer.


Τρεις απόφοιτοι του Μάστερ, Μαρία Χριστοφή, Βαλεντίνα Χρυσοστόμου και Κυριάκος Γεωργίου στα πλαίσια του μαθήματος ΠΓΤ 518: Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών δημιούργησαν ένα παιχνίδι για υπολογιστές, το “Notice Me Detective“.
Three Master graduates, Maria Christofi, Valentina Chrysostomou and Kyriakos Georgiou, in the framework of the course MGA 518: Computer Games Design, created a video game called “Notice Me Detective“.

Στη συνέχεια ανέβασαν το παιχνίδι στο διαδίκτυο για να το κατεβάσει ο κόσμος δωρέαν και μέχρι σήμερα το έχει παίξουν χιλιάδες ανθρώποι, και δεκάδες gamers έχουν ανεβάσει δεκάδες gameplay/playthrough videos του στο Youtube. Μπορείτε να δείτε τα  playthroughs εδώ.
They then uploaded the game to the internet for the world to download, and so far thousands of people have played it, and dozens of gamers have uploaded dozens of gameplay / playthrough videos on Youtube. You can see the playthroughs here.

Μπορείτε να το παίξετε και εσείς, κατεβάζοντας το από ένα απο τα 2 πιο κάτω links:
You can also play it by downloading it from one of the 2 links below:

http://gamejolt.com/games/notice-me-detective/89207

http://www.indiedb.com/games/notice-me-detective


Η απόφοιτη φοιτήτρια του Μάστερ, Κάλια Αριστείδου, στην μεταπτυχιακή της διατριβή το 2013 δημιούργησε ένας τρισδιάστατο προσομοιωτή κατάδυσης (desktop εφαρμογή), στο ναυάγιο Ζηνοβία.
Master graduate student, Kalia Aristeidou, in her postgraduate dissertation in 2013, created a three-dimensional dive simulator (desktop application) in the Zinovia wreck.

Η Κάλια, μετά το τέλος των σπουδών της, ανάπτυξε την εν λόγω εφαρμογή και για κινητές συσκευές και είναι μοναδική στην παγκόσμια αγορά και έχει λάβει ήδη δύο βραβεία για αυτήν.
After completing her studies, Kalia has developed this app for mobile devices and is unique in the global market and has already received two awards for it.

Η Κάλια έχει δώσει και μια συνέντευξη στην ιστοσελίδα forscubadivers.com στην οποία μιλά για την εφαρμογή της. Διαβάστε ολόκληρη την συνέντευξη της εδώ: http://forscubadivers.com/uncategorized/dive-the-zenobia-wreck-in-3d-today-video/ 
Kalia has given an interview in  forscubadivers.com in which she talks about her app. Read the whole interview here: http://forscubadivers.com/uncategorized/dive-the-zenobia-wreck-in-3d-today-video/ 

Έχει επίσης αναδειχθεί και σαν “Android Game of the Day” από την ιστοσελίδα intellectuapp.com στις 20 Δεκεμβρίου 2016 και σαν “Android Game of the Month” για το Ιανουάριο 2017.
It has also been awarded as “Android Game of the Day” by the website intellectuapp.com on December 20th 2016 and as “Android Game of the Month” for January 2017.

Η εφαρμογή υπάρχει σε 2 versions, ένα δωρεάν και ένα επι πληρωμή και έχει μέχρι τώρα πέρα των 50 χιλιάδων downloads.
The app comes in 2 versions, a free and a paid and has over 50 thousand downloads.

Free version: Scuba Dive Simulator: Zenobia

Paid version: Scuba Dive Simulator: Zenobia

Facebook page: Scuba Dive Simulator: Zenobia Wreck

Στα νέα:
In the news:

Ο Φιλελεύθερος

Sigma Live