Εικονικη Πραγματικοτητα στην εκπαιδευση / Virtual Reality in education

Φοιτητές/Students: Γεωργίου Κυριάκος, Μανούχου Έλενα, Σελλά Φραντζέσκα, Σταυρούλια Καλλιόπη-Ευαγγελία, Χαρισίου Ρουίς Άντρη / Georgiou Kyriakos, Manouxou Elena, Sella Frantzeska, Stavroulia Kalliopi-Evaggelia, Harisiou Rouis Antri

Επιβλέπων/Supervisor: Ανδρέας Λανίτης / Andreas Lanitis

Μάθημα/Course: ΠΓΤ 519 –Εικονική Πραγματικότητα / MGA 519 – Virtual Reality

Χρονιά/Year: 2015


Στα πλαίσια του Μάστερ, οι φοιτητές Γεωργίου Κυριάκος, Μανούχου Έλενα, Σελλά Φραντζέσκα, Σταυρούλια Καλλιόπη-Ευαγγελία, Χαρισίου Ρουίς Άντρη, δημιούργησαν ένα εικονικό περιβάλλον για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα αναγνώρισης bullying. Οι χρήστες βίωσαν την εμπειρία μέσα από τρισδιάστατα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (Oculus Rift), εντείνοντας έτσι την αίσθηση της εμβύθισης μέσα στον τρισδιάστατο χώρο.

Within the framework of the Master, students Georgiou Kyriakos, Manouchou Elena, Sella Frantzeska, Stavroulia Kalliopi-Evangelia, Charisou Rouis Andri, created a virtual environment for the training of teachers in issues of recognition of bullying. Users experienced the application through three-dimensional virtual reality glasses (Oculus Rift), thus enhancing the sense of immersion within the three-dimensional space.


Στα πλαίσια του ίδιου μαθήματος, οι φοιτητές Γεωργίου Κυριάκος, Μανούχου Έλενα, Σελλά Φραντζέσκα, Σταυρούλια Καλλιόπη-Ευαγγελία, Χαρισίου Ρουίς Άντρη, δημιούργησαν επίσης ένα εικονικό περιβάλλον για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα αναγνώρισης προβλημάτων όρασης, όπως για παράδειγμα είναι η μυωπία. Οι χρήστες βίωσαν την εμπειρία μέσα από τρισδιάστατα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (Oculus Rift), εντείνοντας έτσι την αίσθηση της εμβύθισης μέσα στον τρισδιάστατο χώρο.

Within the framework of the same course, the students Georgiou Kyriakos, Manouchou Elena, Sella Frantzeska, Stavroulia Kalliopi-Evangelia, Charisou Rouis Andri, also created a virtual environment for the education of teachers in issues of recognition of vision problems, such as myopia. Users have experienced the application through three-dimensional virtual reality glasses (Oculus Rift), thus enhancing the sense of immersion within the three-dimensional space.