Μετεπειτα Σπουδες / Subsequent Studies

Δύο απόφοιτοι του Μάστερ, Χρίστος Κυρλιτσιάς και Μαρία Χριστοφή, μετά το τέλος του Μάστερ, συνεχίζουν και κάνουν διδακτορικό στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, πιο συγκεκριμένα στο GET Lab, και οι δυο τους υπό την επίβλεψη της Δρ. Δέσποινας Μιχαήλ-Γρηγορίου.
Two Master’s graduates, Christos Kyrlitsias and Maria Christofi, after graduating from the Masters, continue and do a PhD in the Department of Multimedia and Graphic Arts of CUT, more specifically at GET Lab, both under the supervision of Dr. Despina Michael-Grigoriou.

Ο Χρίστος και η Μαρία ασχολούνται στο διδακτορικό τους με Εικονική Πραγματικότητα.
Christos and Maria are working in their Doctorate with Virtual Reality.

Ο Χρίστος ξεκίνησε το διδακτορικό του το 2015 και έχει σαν θέμα “Virtual Reality and Psychology” και πιο συγκεκριμένα την κοινωνική επιρροή από agents σε immersive εικονικά περιβάλλοντα.
Christos started his PhD in 2015 and his topic is “Virtual Reality and Psychology” and more specifically the social influence of agents in immersive virtual environments.

Η Μαρία ξεκίνησε το διδακτορικό της το 2016 έχει σαν θέμα “Virtual Reality and Embodiment”.
Maria started her PhD in 2016 as “Virtual Reality for Well-being”.

 

 


Η απόφοιτη του Μάστερ, Καλλιόπη Σταυρούλια, κάνει διδακτορικό στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, πιο συγκεκριμένα στο VMC Lab,  υπό την επίβλεψη του Δρ. Ανδρέα Λανίτη.
Master’s graduate, Kalliopi Stavroulia , is doing a Ph.D. in the Department of Multimedia and Graphic Arts of CUT, in particular at VMC Lab , under the supervision of Dr. Andreas Lanitis.

Η Πόπη ξεκίνησε το διδακτορικό της το 2016 και έχει σαν θέμα την Εικονική Πραγματικότητα και την εκπαίδευση των καθηγητών μέσω αυτής.
Popi began her PhD in 2016 and focuses on Virtual Reality and Teacher Education through it.


Η απόφοιτη του Μάστερ, Μαργαρίτα Παπαευθυμίου, συνεχίζει τις σπουδές της στο Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)  (ICS-FORTH)  εξασφαλίζοντας Marie Curie Early Stage Researcher Fellowship από το Φεβρουάριο του 2015.
Master’s graduate, Margarita Papafetimiou , continues her studies at the Institute of Computer Science (ITI) of the Institute of Technology and Research (FORTH) ( ICS-FORTH ) ensuring the Marie Curie Early Stage Researcher Fellowship from February 2015.


Η απόφοιτη του Μάστερ, Χριστίνα Ζαβλάνου, κάνει διδακτορικό στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, πιο συγκεκριμένα στο VMC Lab,  υπό την επίβλεψη του Δρ. Ανδρέα Λανίτη.
Master’s graduate, Christina Zavlanou , is doing a PhD in the Department of Multimedia and Graphic Arts of CUT, in particular at VMC Lab , under the supervision of Dr. Andreas Lanitis.

Η Χριστίνα ξεκίνησε το διδακτορικό της το 2015 και έχει σαν θέμα τις “Έξυπνες εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας” και πιο συγκεκριμένα τα aging simulators.
Christina began her PhD in 2015 and focuses on “Smart Applications of Virtual Reality” and more specifically on aging simulators.